Měření objemu

A. Výklad

1. Co to je objem, v jakých jednotkách ho měříme?

Objem je fyzikální veličina, určující část prostoru, které těleso zaujímá2. Jaká je základní jednotka objemu?
Základní jednotkou objemu je metr krychlový. Je to krychle o hraně dlouhé 1 metr.
označení objemu základní jednotka označení jednotky
V metr krychlový 1 m3


Pro objem kapaliny se častěji používají jednotky, kterým říkáme duté - litr a jeho násobky a díly.Násobky základní jednotky
1 m3 = 1 000 dm3
1 dm3 = 1 000 cm3
1 cm3 = 1 000 mm3
Vedlejší jednotky
1 hektolitr = 1 hl = 100 l
1 litr = 1 l = 1 dm3
1 l = 10 dl
1 decilitr = 1 dl = 10 cl
1 centilitr = 1 cl = 10 ml
1 mililitr = 1 ml = 1 cm3


3. Jak měříme objem?


Chcete-li změřit objem tekutiny, přelijete kapalinu do odměrné nádoby.
K měření objemu kapalin se užívají odměrné válce.
Stupnice je obvykle vyznačena v mililitrech.


Jak správně měříme objem?
Před měřením si zjistíme:
  1. v jakých jednotkách je stupnice odměrného válce
  2. kolik jednotek odpovídá nejmenšího dílku
  3. měřící rozsah stupnice
  4. stanovíme odchylku měření


Jak měříme objem kapalin?

Jak měříme objem pevného tělesa?

Jak měříme objem nepravidelného tělesa?


B. Důležité pojmy:
objem, jednotky objemu, jednotky duté míry, odměrný válec, měření objemu kapalin a pevných těles


C. Literatura:
Fyzika pro 6. ročník základní školy, Prometheus, Praha 2001
M. Rojko a kol., Fyzika kolem nás I. a II, Scientia, Praha 1996